Innspillsmøte om bruk av Varden leir

Nesodden kommune har overtatt Varden leir og inviterte interessenter til et innspillsmøte for idémyldring og for å dele sine synspunkter rundt kriterier og føringer for bruk av eiendommen Varden Leir.

Flaggstang med norsk flagg, himmel og trær - Klikk for stort bilde Nesodden kommune

Kultur, idrett og friluftsformål

Området er satt av til LNF og militærformål i kommuneplanen, og kjøpskontrakten med Forsvarsbygg forutsetter at eiendommen brukes til friluftsformål. Nesodden kommune har nedsatt en arbeidsgruppe for å sikre at området blir benyttet til kultur, idrett og friluftsformål.

Møtet ble avholdt på Tangenten – Øvre kafé. Onsdag 6. mars kl. 18:00 – 20:00 og ble kalt inn av Nesodden kommune ved kommunalområdene: Eiendom og tekniske tjenester, og Samfunnsutvikling og kultur.

Det ble stort oppmøte med om lag 60 mennesker som deltok og bidro med mye engasjement i Øvre kafé / Tangenten om disponeringen av Varden leir.

Program for dagen

Steinar Dahlen, virksomhetsleder Kultur & frivillighet, innledet møtet med presentasjon med temaene:

 • Bakgrunn og hensikt med en workshop
 • Vedtak og mandat for arbeidsgruppen
   

Steinar informerte videre om at Varden leir er på 69 mål, og området består hovedsakelig av hovedhuset (ca. 140 kvadrat), Steinhuset (ca. 40 kvadrat), bunkers, hundepark og amfi.

Frank Ueberfuhr – Virksomhetsleder Eiendom supplerte i forhold til mandatet og formål at Nesodden kommune er åpen for konseptutvikling for området.

Deretter ble deltagere delt inn i grupper for workshop, innspill og idémyldring. Blant annet disse elementene inngikk i workshopen:

 • Hvordan bruker vi området:
 • på kort sikt, blant annet i 2024?
 • langsiktig bruk av området. 
 • Mulighetsrommet, hva ønskes for fremtiden?
 • Langsiktige investeringer.
   

Avslutningsvis sier ordfører Cathrine Kjenner Forsland at det er ønskelig å sikre at flagget fortsatt heises, at Frigjøringsdagen kan feires på området i år, samt at arrangementer kan arrangeres også i 2024.

Nesodden kommune holdt muligheten åpen for å motta innspill frem til mandag 11. mars og har mottatt 10 innspillsdokumenter fra engasjerte privatpersoner og lag og foreninger.

Arbeidsgruppen samler alle innspill og utarbeider nå et forslag med bakgrunn i disse, samt å ihensynta mandatet og de føringer som er satt, og legge frem en innstilling med mål om politisk behandling medio april knyttet til føringer for drift og bruk av Varden leir på kort og lang sikt.

Her kan du se presentasjonen (PDF, 345 kB)

Her kan du lese møtereferatet (PDF, 332 kB)

Her finner du invitasjon til workshopen (PDF, 104 kB)

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med Steinar Dahlen, virksomhetsleder Kultur og frivillighet.
E-post: steinar.dahlen@nesodden.kommune.no