Trafikksikkerhet

Trafikksystemet skal kunne brukes av alle, og man skal kunne ferdes trygt i sitt eget lokalmiljø enten man er bilist, syklist eller fotgjenger – ung eller gammel.

Som veieier har kommunen et stort ansvar for trafikksikkerheten langs det kommunale veinettet. Kommunen har et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt. Som eier av skoler og barnehager skal kommunen sørge for trygge omgivelser, inspirere og spre kunnskap.

Trafikksikkerhet handler ikke bare om informasjon og fysiske tiltak, det handler også om bevissthet og holdninger. Trafikksikkerhet er derfor alles ansvar!

Gjennomgående for alt trafikksikkerhetsarbeid, på Nesodden som i landet for øvrig, ligger visjonen om at ingen skal miste livet eller bli hardt skadet i trafikken.

Trafikksikkerhetsplanen for Nesodden kommune skal danne grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen.

Kontaktinformasjon

Har du innspill til trafikksikkerhet i Nesodden kommune?
E-post: samferdsel@nesodden.kommune.no