Parkering

  • Nesodden kommune skal bidra til at det er lett og trygt å komme frem på offentlige veier
  • Trafikkbetjenten skal håndheve lover og forskrifter om parkering og kan dele ut gebyr når det er brudd på lover og forskrifter
  • Personer som har vanskelig for å forflytte seg kan søke om HC-kort

Kontaktinformasjon

Avdeling for samferdsel
Telefon: 40 03 15 83
E-post: samferdsel@nesodden.kommune.no

Parkeringsvakt
E-post: trafikkbetjent@nesodden.kommune.no