Drift og vedlikehold av veier

  • Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier
  • Fylkeskommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveier
  • Beboere langs private veier er gjerne medlem av private veilag som sørger for drift og vedlikehold

Kontaktinformasjon 

Avdeling Samferdsel
Telefon: 40 03 15 83
E-post: samferdsel@nesodden.kommune.no

Brøyting, strøing for kommunale veier
Hagespesialisten 
Telefon: 90 91 93 70
E-post: post@hagespesialisten.no

Brøyting og vedlikehold for fylkesveier/hovedveier
Telefon: 175
E-post: post@viken.no

For brøyting, strøing og vedlikehold for private veier, ta direkte kontakt med ditt veilag.