Vann og avløp

  • Det kommunale drikkevannet i Nesodden kommune har god hygienisk kvalitet
  • I områder uten kommunal vannforsyning, må det etableres egen ordning for vannforsyningen
  • Arbeid som inneholder vann- og avløpsinstallasjoner må gjøres av et ansvarlig foretak med godkjenning etter plan- og bygningsloven
  • Sommervannet settes vanligvis på 1. mai og stenges 1. oktober

 Dette må du ikke kaste i toalettet - følg “dovett” reglene.

Kontaktinformasjon

Telefon: 40 03 34 65
E-post: va@nesodden.kommune.no

Ved lekkasje eller andre feil på kommunal vannforsyning kan du ringe vakttelefon: 95 08 29 99
Ved feil eller mangler på privat vannforsyning må du kontakte rørlegger.

For tømming av privat avløp

Arnkværn miljø og renovasjon Oslo AS
Telefon: 90 40 17 90
E-post: oslo@va365.no