For fagfolk og utbyggere

  • Nesodden kommune benytter entreprenørportalen for søknader om vann- og avløpstiltak
  • I portalen kan du fylle ut søknad, tegne direkte inn i ledningskart, sjekke status for dine saker og sende ferdigmelding
  • Her ser du fremgangsmåten for å registrere deg

Entreprenørportalen gjør det mulig å levere digital søknad om vann- og avløpsarbeid med påfølgende ferdigmeldinger. Alle nyetableringer, endringer eller frakoplinger (plugging) før oppsigelse av abonnementet på eksisterende anlegg skal omsøkes og godkjennes av Nesodden kommune.

I tillegg vil det være mulig å søke om å installere vannmåler på eksisterende bygg uten å levere en full søknad. Du kan også omsøke fettutskillere ved bruksendring på eksisterende næringseiendom.

Det er kun utførende foretak som kan levere søknader via entreprenørportalen. For å opprette bruker og utføre sanitærinstallasjoner i Nesodden kommune, må foretaket minimum kunne dokumentere svennebrev som rørlegger. For å arbeide på private vann- og avløpsanlegg, må du ha svennebrev som rørlegger, S-ADK1- eller ADK1-sertifikat, fagbrev innen veg og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, eller ADK1-sertifikat.

Dette må en komplett tilkoblingssøknad inneholde

Søknader om vann- og avløpsarbeid behandles separat fra byggesak, i et annet annet saksbehandlingssystem.  Alle dokumenter som er relevante for søknaden må ligge i entreprenørportalen. Du kan ikke referere til dokumentasjon i en byggesak.

Entreprenøren skal ikke begynne på arbeidene før godkjent svar på søknaden foreligger. Når arbeidet er sluttført, skal melding om uført vann- og avløpsarbeid sendes inn via entreprenørportalen.

Her kan du registrer deg og sende søknad

Kontaktinformasjon

Telefon: 40 03 34 65
E-post: va@nesodden.kommune.no