Skolestart, skoletilhørighet og skoleskyss

  • Barn begynner i 1. klasse det året de fyller 6 år
  • Alle barn skal føle seg trygge og velkommen på skolen
  • Innmelding til 1. klasse gjøres i oppvekstportalen

Innmelding og besøk på skolen

For at skolen skal oppleves som et trygt og godt sted å være, inviterer skolen alle barn sammen med den barnehagen barnet går i, å besøke sin nærskole før skolestart.

Barnets folkeregistrerte adresse bestemmer hvilken skole barnet tilhører. Skolen sender ut informasjon om skoleplass og påmelding til skolefritidsordningen.

Vi åpner for innmelding til 1. klasse i løpet av januar. 

Innmelding til skolestart gjøres i oppvekstportalen.

Skjema for innmelding i oppvekstportalen 

Samtykkeskjema for skolestart

Skoleskyss

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen.

Akershus fylkeskommune har ansvaret for skoleskyss på Nesodden, les mer om ordningen

Skoletilhørighet

Kommunen er delt inn i skolekretser. Vi har seks barneskolekretser og tre ungdomsskolekretser. Adressen i folkeregisteret bestemmer hvilken skolekrets barnet tilhører. Det er mulig å søke om plass på en annen skole, men eleven har ikke rett til plass. 

Skriv inn adresse i kartet for å se hvilken skolekrets du tilhører. Du kan også navigere direkte i kartet.

Kart med oversikt over skolekretser for barneskoler og ungdomsskoler

Skal en elev flytte og bytte til en skole som ligger i en annen kommune, er det elevens nåværende skole som sender flyttemelding. Ta kontakt med din skole.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om skolestart, skoleskyss eller andre generelle spørsmål om skole, ta kontakt med den aktuelle skolen eller skolefaglig rådgiver i kommunen.
Oversikt og kontaktinformasjon til alle skolene på Nesodden

Skolefaglig rådgiver

Telefon: 99 03 04 08
E-post: ingrid.kriglebotn@nesodden.kommune.no