Reguleringsplaner

  • Arealplaner er kommunens måte å styre utviklingen av et område på
  • En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan, som regulerer bruken av tomter og bebyggelse i bestemte områder
  • Du finner både gjeldende reguleringsplaner og planer under arbeid på arealplaner.no.

Kontaktinformasjon

E-post:
Marit Askbo, avdelingsleder, marit.askbo@nesodden.kommune.no
Catherin Secher, avdelingsarkitekt, catherin.secher@nesodden.kommune.no
Thyra Fredrikke Grimstad, avdelingsarkitekt, thyra.grimstad@nesodden.kommune.no
Fride Holm, arealplanlegger, fride.holm@nesodden.kommune.no
Vebjørn Thiis-Johansen, arealplanlegger, vebjorn.thiis.johansen@nesodden.kommune.no
Jesper Vik, avdelingsarkitekt, jesper.vik@nesodden.kommune.no

Telefon: 400 28 495, telefontid er mandag til fredag 12.00 - 14.00

Book et møte med oss!

Du kan booke møte med oss torsdager kl. 14-15, du må avtale tid på forhånd. Vi kan møte deg på Tangenten eller digitalt på Teams. 

Spørsmål må sendes skriftlig i forkant slik at vi kan forberede oss og kan gi et godt og utfyllende svar. Send e-post til Nesodden kommune post@nesodden.kommune.no, eller til den enkelte saksbehandler ovenfor.