Tilgjengelighet og universell utforming

En tilgjengelighetserklæring skal sikre at nettsider utformes slik at kravene til universell utforming av ikt ivaretas. Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på plass på sine nettsider.

Du kan lese mer på nettsiden til tilsynet for universell utforming.

Tilgjengelighetserklæringen vil bli oppdatert i løpet av mars 2024

Tilgjengelighetserklæring for Nesodden kommune sitt nettsted finner du her: 
Tilgjengelighetserklæring for nettsted: nesodden.kommune.no

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.
E-post: kommunikasjon@nesodden.kommune.no