Offentlig ettersyn - Forskrift om godtgjørelser og velferdsgoder for folkevalgte

Formannskapet vedtok 13. mars 2024 å legge forslag til ny Forskrift om godtgjørelser og velferdsgoder for folkevalgte i Nesodden kommune ut på offentlig ettersyn i seks uker. Høringsfristen er satt til 30. april 2024.

Bakgrunn

30. august 2023 vedtok kommunestyret satser for godtgjørelser til folkevalgte for perioden 2023-2027, og 4. oktober 2023 vedtok kommunestyret ny utvalgsstruktur for samme periode. 

Den nye utvalgsstrukturen innebærer en reduksjon fra fire til to utvalg, samt navneendringer på utvalgene. Ansvarsområdene til de nye utvalgene ble endelig fastsatt i kommunens delegeringsreglement, som ble vedtatt av kommunestyret 24. januar 2024. Med bakgrunn i disse endringene, må Forskrift om folkevalgtes godtgjørelser og velferdsgoder i Nesodden kommune oppdateres. 

Endringer i forslaget til ny forskrift

  • Satsene er oppdatert i henhold til kommunestyrevedtak 061/23, vedtatt 30. august 2023.
  • Utvalgsstrukturen er oppdatert.
  • Det er spesifisert hvilke øvrige møter som omfattes av formannskapsgodtgjørelsen
  • §3-7 Ettergodtgjøring er endret.
  • Det er gjort mindre språklige endringer i enkelte av paragrafene.

Her kan du lese forskriften

Nåværende forskrift kan leses på Lovdata.no
Lenke til forslag til ny forskrift finner du her, i saksdokumentene til Formannskapet 13.013.24

Har du innspill?

Innspill sendes til post@nesodden.kommune.no eller Nesodden kommune pb 123, 1451 Nesoddtangen innen 30. april 2024.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med fagleder Kristian Kvaksrud
E-post: kristian.kvaksrud@nesodden.kommune.no