Åpent informasjonsmøte om kommunedelplan for Fagerstrand

Nesodden kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om kommunedelplan for Fagerstrand og områdene langs sjøen, tirsdag 16. april

I forbindelse med offentlig ettersyn og høring av kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og områdene langs sjøen inviterer vi til åpent informasjonsmøte. I møtet ønsker vi å presentere hovedrammene i planforslaget, og ønsker innspill og samtale rundt planforslaget og det videre arbeidet frem mot vedtak av planen.

 

Planforslaget er tilgjengelig i kommunens digitale planregister her:

https://www.arealplaner.no/ nesodden3212/arealplaner/252

 

Tid og sted

Møtet vil være i auditoriet på Bakkeløkka ungdomsskole, Skogåsveien 26, 1454 Fagerstrand, tirsdag 16. april 18:00–20:00.  

 

Velkommen!