Rehabiliteringsteamet - et knallteam!

De kaller seg selv ett knallteam og oser av engasjement og driv. Vi har med flagg i sekken og heier og flagger når pasientene når målene sine, forteller Monica, Kathrine og Astrid. 

— Hva er det som gjør dere til ett knallteam?  

— Vi har et veldig godt arbeidsmiljø der alle gir det lille ekstra. Vi heier på hverandre og vi ønsker at vi skal lykkes med det vi holder på med ved å få det beste ut av oss - teamet. I tillegg kjenner vi hverandre godt og har stor takhøyde. Vi jobber ut fra en flat struktur i teamet, og har blitt gitt stor frihet til å forme tilbudet slik vi ønsker oss og drøfter godt sammen. Det er et dynamisk arbeidsmiljø, der det er kort vei til beslutninger ved at vi er organisert rett under virksomhetsleder. 

— Vi har ingen «motarbeidere» bare medarbeidere, legger Monica til.

— Vi er flinke til å fremsnakke hverandre og ikke minst kommunens andre tjenestetilbud. Vi tilpasser oss behovet ute hos pasientgruppene til enhver tid. Har vi for eksempel flere parkinsonpasienter som er tidlig i forløpet som trenger videre oppfølging, kan vi lage en gruppe for dem.  Vi justerer tilbudene etter hva som er behov. Evaluering underveis er viktig for oss. Vi har en dugnadsånd i teamet.

— Monica sier ja, og det gjør at vi henger på. Monica har det ekstra giret. Jeg er kanskje den som justerer litt, for det kan gå litt fort også. Monica har lært at før hun skal si ja skal hun si 5-4-3-2-1. Vi får det alltid til! Forteller Katrine.

— Hvilke utviklingsmuligheter finnes?  

— Vi føler at vi utvikler oss hele tiden og hever kompetansen vår etter hvert som tilbudene vi ønsker å sette i gang krever det. Vi er flinke til å søke hospitering dersom vi ønsker kompetanseheving. Vi går rett til kjernen og besøker andre som jobber med andre fagområder. Vi bruker nettverket vårt. Vi har ulik bakgrunn og drar nytte av det sammen, og er flinke til å bruke hverandre. Vi går også på kurs, men i disse digitale tider benytter vi helst webinar.

— Vi er heldige, uttrykker de tre kollegaene nærmest i kor. 

— Å jobbe i rehabiliteringsteamet gir en veldig variert arbeidshverdag. Kollegaene har sammen med pasienter vært med på alt fra å trene bakkeløp, ta buss og båt med rullator, skogsturer, handleturer og å følge inn på gruppetime på et treningssenter. Det handler om trygging, og vi blir jo like glad som de når de oppnår små og store mål, forteller Kathrine.

— Hvordan jobber dere tverrfaglig?  

— Vi jobber mye tverrfaglig innad i teamet, men også med andre tjenesteutøvere. Vi går ofte to på kartleggingsbesøk og jobber med å få ett helhetlig bilde av brukerens behov. Vi oppdager gjerne litt ulike ting og behov ut fra fagkompetansen vi selv innehar. Har pasienten for eksempel behov for oppfølging av andre tjenester som logoped, hjemmesykepleie, psykisk helse, hukommelsesteam eller andre tjenester som er viktig for oppfølgingen, koordinerer vi det.

— Noen ganger trengs det bare litt trygging for pasienten ved utskrivelse fra Nesoddtunet eller sykehus. Da legger vi til rette for det og kan følge opp i hjemmet de første dagene. Vi kan komme hjem å trene ved kjøkkenbenken, trygge i dusjsituasjon og kanskje snu folk i «døren» før de får behov for tjenester. Rehabiliteringsteamet består i dag av en rehabiliteringskoordinator, en helsefagarbeider med videreutdanning i rehabilitering og en fysioterapeut. I tillegg har de for tiden en ubesatt deltidsstilling som ergoterapeut. 

Rehabiliteringskoordinatoren

Monica Selvén er utdannet sykepleier og har blant annet jobbet 14 år på Sunnaas før hun begynte i rollen som Rehabiliteringskoordinator i Nesodden kommune i 2015.

— Da denne stillingen i kommunen ble lyst ut tenkte jeg: «Denne stillingen er skreddersydd for meg – den må jeg ha».  Stillingen var nyopprettet og Monica jobbet alene det første året og har vært med å bygge opp dagens tverrfaglige rehabiliteringsteam.

— Hva er bra med å jobbe i Nesodden kommune og på din lokale arbeidsplass?

— Denne type tjeneste er organisert litt ulikt i kommunene, og det er få som har det samlet i ett rehabiliteringsteam slik vi har det her. En stor del av vår brukergruppe er seniorer og fordi vi har «seniorkontakten» innebakt i rehabiliteringsteamet blir tjenesten vår mer sammenhengende. Du trenger ikke vedtak for å få denne tjenesten. Her kan innbyggere, pårørende eller helsepersonell kontakte oss. Det er et lavterskeltilbud.

— Vi er et fleksibelt team som er mye på farten. Jeg har en variert arbeidshverdag, der jeg drar ut og er hjemme hos folk sammen med kollegaene mine. Og vi har fem ulike treningsgrupper for seniorer. I år har vi også gjennomført kurs for innbyggere i Hverdagsglede og smertemestring. Vi er lokalisert på Nesoddtunet og det tror jeg er avgjørende for samhandlingen med de andre tjenestene og fagfolkene. Det gjør at det oppstår spontane erfaringsutvekslinger i hverdagen.

— Hva betyr «sammen skaper vi det gode livet» for deg i jobben din?

— I jobben min er jeg med på å skape noe sammen med innbygger, frivilligheten og andre virksomheter. Akkurat nå er jeg med i en arbeidsgruppe som skal være med å lage en handlingsplan rettet mot reformen «Leve hele livet» som handler om aldersvennlig samfunn. Vi har nylig arrangert dialogkafé hvor innbyggere, lag og foreninger ble invitert for å komme med innspill til handlingsplanen.

— I august arrangerte vi i sammen med kulturavdelingen, frivilligsentralen og pensjonistforeningen middag for 200 eldre på Flasken bar & restaurant med midler fra Statsforvalteren. Det var skikkelig stas å se forventningsfulle seniorer som hadde pyntet seg opp til festen.  Da følte jeg virkelig at vi skapte noe sammen.

Helsefagarbeideren

Kathrine Carlstad er utdannet helsefagarbeider og har videreutdanning i rehabilitering. Med lang erfaring fra hjemmetjenesten kjenner hun godt til hjemmebaserte tjenester.

— Da jeg søkte på denne stillingen i 2016 kjente jeg på at jeg ville gjøre noe annet. Jeg var også med i et pilotprosjekt, og jeg brenner for å jobbe med å nå målene hjemme hos bruker, sier Kathrine.

— Hva er bra med å jobbe i Nesodden kommune og på din lokale arbeidsplass?

— Jeg stortrives og angrer ikke en dag på denne jobben. Her er jeg med på å lage min egen arbeidshverdag og den er veldig variert. Jeg gjør alt fra å være treningsinstruktør til hjemmebesøk.

— Hva betyr «sammen skaper vi det gode livet» for deg i jobben din?

— Det betyr at jeg får jobbe med givende prosjekter og arrangementer. Det pågående prosjektet «Leve hele livet» er et godt eksempel her. Vi har blant annet hatt Dialogkafe med innbyggerne. For hva tenker seniorene selv – hvordan har de lyst til å ha det om for eksempel 10 år når behovet melder seg? Hva er min og din «drømmealderdom»?  Å være 65 år er jo ganske ungt i dag, legger Katrine til.

Fysioterapeuten

 Astrid Nyhus Skålvik har utdannet seg i Bergen og tok en videreutdanning i rehabilitering i Haugesund da hun søkte denne jobben. Hun har nå jobbet i rehabiliteringsteamet i 2 år.

— Jeg har vokst opp på Nesodden. Da denne stillingen lå ute var det en mulighet for meg til å flytte litt nærmere hjemme, og i tillegg få jobbe i en helt egen rehabiliteringsstilling, forteller Astrid.

— Hva er bra med å jobbe i Nesodden kommune og på din lokale arbeidsplass?

— Jeg bor i Oslo og pendler «mot strømmen». Det er behagelig å ta båt som en del av pendlerveien, om sommeren er det helt nydelig. Pendlertiden bruker jeg som egentid – til å slappe av, lese eller til noe produktivt. Jeg ser ikke på den tiden som en del av arbeidsdagen. I jobben som fysioterapeut liker jeg at jeg er en del av ett selvstendig rehabiliteringsteam og ikke en integrert i hjemmetjenesten, på den måten får vi til mer. Og så er det veldig deilig å jobbe sammen med kollegaer som har full oversikt og lang erfaring.

— Jeg tror at vi i dette teamet gir mye fordi vi føler at vi får mye igjen også, forklarer Astrid.

— Vi har fleksibilitet i forhold til å styre arbeidshverdagen vår. Noen ganger jobber vi på kveld med pårørendesamtaler, og vi har mulighet til å jobbe med administrative oppgaver i fred og ro hjemmefra dersom det er hensiktsmessig innimellom. I denne jobben har vi også fleksibilitet i forhold til fritid ved høytider, samtidig som vi stiller opp når det trengs.

— Hva betyr «sammen skaper vi det gode livet» for deg i jobben din?

— Sammen er nøkkelordet, for meg handler det om å jobbe sammen med kollegaer i Nesodden kommune og sammen med innbyggerne.

Les mer om hva Rehabiliteringsteamet jobber med