Naturforvaltning

  • Du må søke kommunen om å felle trær på kommunal grunn
  • Viltpåkjørsel, ring politiet: 02800
  • Hageavfall med fremmede arter skal behandles som spesialavfall

Biologisk mangfold og og naturlige ressurser

Med sine skogkledde åser, idylliske strender og frodige kulturlandskap strekker Nesodden seg, innrammet av Oslofjordens glitrende farvann. Her ligger en skattkiste av biologisk mangfold og naturlige ressurser som fortjener vår oppmerksomhet og beskyttelse – og nå er det laget dronefilm om noen av disse unike områdene. 

Du kan se hele dronefilmen «Nesodden – den grønne halvøya midt i fjorden» her. Filmen varer omtrent 20 minutter. 

Kontaktinformasjon

Telefon: 91 75 65 04
E-post: post@nesodden.kommune.no