Planer og næringseiendom

  • Nesodden kommune er en fremtidsrettet og attraktiv næringskommune som sammen med innbyggere og næringsliv skaper et godt lokalsamfunn
  • Nesodden kommune har eiendomsskatt på verker, bruk og næringseiendom
  • Kommunens næringsrådgiver har en naturlig rolle som bindeledd mellom næringsliv og kommune

Kontaktinformasjon

Næringsrådgiver
Telefon: 41 00 05 00
E-post: odd.fylling@nesodden.kommune.no