Tilskuddsordninger

  • Nesodden kommune ønsker å være en støttespiller for lokalsamfunnet, når det gjelder frivillighet, kultur-, idretts- og organisasjonslivet
  • Kulturtilskudd skal bidra til økt aktivitet for Nesoddens innbyggere og stimulere til samarbeid som involverer flere lag og foreninger
  • Nesodden kommune gir aktivitetstilskudd til lag og foreninger som arbeider for fritidstiltak for barn og unge

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tilskuddordningene eller prisutdeling?

For aktivitetstilskudd:
E-post: martin.lundquist@nesodden.kommune.no
Telefon: 90 87 89 08

For kulturtilskudd, festivalmidler og prisutdeling:
E-post: steinar.dahlen@nesodden.kommune.no
Telefon: 47 82 60 07