Borgerlig vielse i Nesodden kommune

Prøvingsattest og innsending av papirer

Før dere gifter dere må dere sende inn følgende papirer til skatteetaten for å kunne inngå ekteskap. Skjemaene fås hos Skatteetaten. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

  • Egenerklæring
  • Forlovererklæring
  • Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  • Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn

 

Prøvingsattest

Skatteetaten vil skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, kan dere ta kontakt med kommunen. Prøvingsattest må sendes kommunen senest 4 uker før reservert dato. Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.


Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Sted og lokale for vielsen

Nesoddtangen gård er kommunens vielseslokale på fredager. Seremonien kan avholdes innendørs i gårdens stue eller ute i hagen. Dersom du har behov for et lokale som er spesielt tilpasset for bevegelseshemmede ber vi dere om å oppgi dette i skjemaet dere sender inn til kommunen. Ved vielser på lørdager må brudeparet selv sørge for lokale og få dette godkjent av vigsler. Vielsen foretas som regel av ordfører eller varaordfører. Dere kan vies på Nesodden selv om du bor i en annen kommune.
 

Vielse utenfor kommunens grenser
Dersom brudeparet ønsker å vies utenfor kommunens grenser, og ønsker en vigsler fra Nesodden kommune, må dette avtales med vigsleren på forhånd. Dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke de faktiske kostnadene. Beløpet avklares på forhånd.

Tidspunkt for vielsen

Vielser gjennomføres mellom kl. 09.00 og 15.30 på de fastsatte datoene. Det er ikke mulig å få gjennomført vielser på andre datoer enn de som er oppgitt. Det settes av 30 minutter til vielsen. Selve seremonien tar omtrent 10 minutter. Den øvrige tiden kan disponeres slik brudeparet ønsker (pynting, kulturelle innslag, fotografering osv.).

Datoer for vielser i 2022

August: fredag  26.08.
September: fredag 09.09. og fredag 23.09.
Oktober: fredag 14.10. og fredag 28.10.
November: fredag 18.11.
Desember: fredag 09.12. 

Koster vielsen noe?

Vielsen og bruk av kommunalt vielseslokale er gratis. Eventuell pynt, dekorasjoner eller kunstneriske innslag dekkes og organiseres av brudeparet selv. 
 

Kostnader ved vielse utenfor kommunens vigselslokale, dekkes av brudeparet selv. 

 

Til skjema for borgerlig vielse i Nesodden kommune

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.
E-post: post@nesodden.kommune.no 
Telefon: 66 96 43 00