Borgerlig vielse i Nesodden kommune

På Nesodden kan dere gifte dere borgerlig på Nesoddtangen gård. Vielsesseremonien er livssynsnøytral og en rettslig handling.

Lokaler

Vi tilbyr vielse på Nesoddtangen gård på fredager. Seremonien kan avholdes innendørs i gårdens stue eller ute i hagen.

Dersom du har behov for et lokale som er spesielt tilpasset for bevegelseshemmede ber vi dere om å oppgi dette i skjemaet dere sender inn til kommunen.

Ved vielser på lørdager må brudeparet selv sørge for lokale og få dette godkjent av vigsler. Vielsen foretas som regel av ordfører eller varaordfører. Dere kan vies på Nesodden selv om du bor i en annen kommune.

Pris

Vielsen og bruk av kommunalt vielseslokale er gratis for innbyggere som er folkeregistrert i Nesodden kommune. Eventuell pynt, dekorasjoner eller kunstneriske innslag dekkes og organiseres av brudeparet selv. Kostnader ved vielse utenfor kommunens vigselslokale, dekkes av brudeparet selv.

Vielse utenfor kommunens grenser

Dersom brudeparet ønsker å vies utenfor kommunens grenser, og ønsker en vigsler fra Nesodden kommune, må dette avtales med vigsleren på forhånd. Dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke de faktiske kostnadene. Beløpet avklares på forhånd.

Slik søker du borgerlig vielse

Skjema for borgerlig vielse i Nesodden kommune

Kontaktinformasjon

Telefon: 45 72 16 90
E-post: post@nesodden.kommune.no