Startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.

Det er tildelingsteamet i Nesodden kommune som behandler søknad om startlån og tilskudd.

Slik søker du

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på nettsidene til Husbanken:

Startlån og tilskudd - Informasjon og søknadskjema

Kontaktinformasjon

Tildelingsteamet, telefontid kl. 10-14.
Telefon: 66 96 46 77
E-post: tildelingsteamet@nesodden.kommune.no