NAV Nesodden

Arbeids- og velferdstjenester.

NAV Nesodden kan hjelpe deg med

  • Hjelp til å komme i jobb
  • Hjelp i nødssituasjoner, for eksempel midlertidig botilbud eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgivning
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tjenester hvis du trenger det
  • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi

Åpningstider og informasjon

Her finner du informasjon om åpningstider, kontaktopplysninger, hvordan kontakte veileder, om utbetalinger m.m.

Åpningstider og informasjon - NAV

Oversikt over tjenester og ytelser

Her finner du en oversikt over NAVs tjenester og ytelser.

Informasjon om tjenester og ytelser fra NAV

Økonomisk rådgivning

Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. NAV kan gi deg råd om privatøkonomien din. Tjenesten er gratis.

Trenger rådgivning om økonomi og gjeld - NAV

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan få hvis du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv. 

Økonomisk sosialhjelp - NAV

Trenger du søknadsskjema på papir?

Hver kommune har et eget søknadskjema som du kan benytte hvis du ikke kan søke digitalt. Du kan hente papirskjema på NAV Nesodden eller laste det ned her og skrive det ut:

Søknad om økonomisk stønad (PDF, 2 MB)

Du kan levere søknaden til NAV Nesodden eller sende den i posten. Ta kontakt med NAV Nesodden hvis du trenger hjelp.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.nesodden@nav.no
Nettside: nav.no

Vakttelefon (ved akutt behov for hjelp)
Telefon: 41 28 63 03

Besøksadresse: Tangen senter, Vestveien 51, 1450 Nesoddtangen
Postadresse: NAV Nesodden, Vestveien 51, 1452 Nesoddtangen