Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Søknad om bostøtte behandles av Husbanken, men har du spørsmål til din søknad kan du kontakte tildelingsteamet.

Slik søker du

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på nettsidene til Husbanken:

Bostøtte - Informasjon og søknadskjema

Kontaktinformasjon

Tildelingsteamet, telefontid kl. 10-14.
Telefon: 66 96 46 77
E-post: tildelingsteamet@nesodden.kommune.no