Veteraner og veterankontakt

Råd, veiledning og informasjon til deg som er veteran, og bor i Nesodden kommune.

Veterankontakt

Veterankontakt for Nesodden kommune er spesialkonsulent Anette Isachsen, som til daglig er tilknyttet virksomhet Kultur og frivillighet i kommunen. Kommunens veterankontakt kan bistå med å lette tilgangen til offentlige tjenester for deg som veteran og din familie, og kan være kontaktperson i forbindelse med markeringer og arrangementer for veteraner.

Veterankontakten er i tillegg kommunens bindeledd til sentrale aktører som Forsvarets veterantjeneste, frivillige organisasjoner og kommunens helsetjenester.

Hva er en veteran?

Med veteran menes norske statsborgere som har tjenestegjort under operasjoner utenlands, i krigstid eller under tilsvarende forhold, under nasjonal, FN- eller annen internasjonal kommando.

Personell som har tjenestegjort i INTINS (Internasjonal innsats) er å regne på lik linje med personell fra INTOPS. INTINS omfatter militære operasjoner i utlandet normalt i rammen av NATO og på NATO territorium, som ikke faller inn under forsvarslovens definisjon av INTOPS

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Kontaktinformasjon

Veterankontakt, Anette Isachsen
Telefon: 90 09 97 96
E-post: anette.isachsen@nesodden.kommune.no