Omsorgsbolig

Eldre, syke og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

Om omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en leilighet tilrettelagt for mennesker med ulike fysiske, psykiske eller sosiale funksjonstap. Beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter individuelle behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende. Det er Tildelingsteamet i Nesodden kommune som tildeler omsorgsleiligheter etter gjeldene vilkår og retningslinjer. 

I en omsorgsbolig legges det til rette for at du i størst mulig grad skal være selvhjulpen. Du vil få ulike tjenester i boligen basert på en individuell vurdering av ditt behov for hjelp. Dette kan være:

  • Støttekontakt
  • Hjemmesykepleie
  • Praktisk bistand
  • Psykisk helsetjeneste
  • Andre aktuelle tjenester

Søke omsorgsbolig

Du søker om omsorgsbolig ved å fylle ut et søknadsskjema og sende det til kommunen.

Gå til søknadsskjema for kommunal bolig
 

Kontaktinformasjon

Våre konsulenter kan hjelpe deg alle hverdager mellom kl. 10.00-14.00.
Telefon: 66 96 46 77
E-post: tildelingsteamet@nesodden.kommune.no

Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd.