Skoklefallåsen - opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet

På Skoklefallåsen har vi dagtilbud for deg som har en funksjonshemming og trenger et alternativ til arbeid. Vi jobber for et miljø preget av empati, toleranse og respekt, hvor du skal opplve med trivsel og meningsfulle dager.

Hva kan vi tilby?

På Skoklefallåsen har vi moderne og funksjonelle bygg tilrettelagt for ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne. Vi har blant annet datarom, sanserom, fellesrom med kjøkken, trim og musikkrom.  Åpningstiden er fra kl. 08.00-17.00. I hovedsak er dette et dagtilbud for de som har fullført videregående skole, men som ikke kan være i arbeid. 

Vi har:

  • Individuell tilrettelegging i grupper
  • Gode opplevelser i et inkluderende fellesskap
  • Profesjonalitet, service og kvalitet
  • Løsningsfokuserte tilnærminger
  • Samarbeid på tvers av ulike arenaer

Slik søker du

Du søker om plass ved å sende inn en generell søknad om helse– og omsorgstjenester.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Opplæring-, dag- og tilrettelagt aktivitetssenter (ODA)
Telefon: 66 96 62 20
Adresse: Hellvikskogsvei 24, 1459 Nesodden