Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis er et personlig dokument i form av et kort som utstedes til deg med nedsatt funksjonsevne. Det bekrefter at du er avhengig av ledsager.

Ordningen med ledsagerbevis omfatter deg med nedsatt funksjonsevne som har et bistandsbehov med minst 2-3 års varighet. Ordningen vedtas og administreres av din bostedskommune, men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres.

Ledsagerbeviset skal gi din ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som du ellers ikke ville kunne delta i, eller nyttiggjøre deg, uten bistand.

Ledsagerbeviset utstedes gratis av din bostedskommune.

Undersøk på forhånd, eller se etter symbol, for steder som aksepterer beviset

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen. Offentlig fastsatt symbol skal være synlig der de aksepterer ordningen. Det forekommer stadig endringer i forhold til steder som aksepterer ledsagerbevis. Derfor oppfordres du å undersøke på forhånd, og se etter det offentlige symbolet for at ledsagerbevis aksepteres.

Hvem får tjenesten?

Som nedsatt funksjonsevne regnes:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Psykisk utviklingshemming
  • Skjult nedsatt funksjonsevne som for eksempel alvorlige psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer og tunge allergier

Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede

Slik søker du

Du søker om ledsagerbevis ved å sende inn søknad. Du må legge ved legeerklæring og passfoto. 

Gå til søknadssiden for ledsagerbevis

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp, kan du kontakte våre konsulenter alle hverdager mellom kl. 10.00-14.00.
Telefon: 66 96 46 77
E-post: tildelingsteamet@nesodden.kommune.no
Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd.