Hjelpemidler

Ved forbigående eller langvarig funksjonsnedsettelse kan du få låne hjelpemidler.

Har du en nedsatt funksjon som gir deg utfordringer i hverdagen, kan du låne hjelpemidler gjennom det lokale hjelpemiddellageret til Nesodden kommune, eller NAV Hjelpemiddelsentral.

Kontaktinformasjon

Informasjon om hjelpemidler

Ergoterapitjenesten:
Telefon: 40 40 41 59

Hjelpemiddellageret , inn- og utlevering

Åpningstider:
Tirsdag 11.30-15.00 og fredag kl. 11.30-15.00
(Stengt mandag, onsdag og torsdag)

Telefon: 90 36 52 53
E-post: hjelpemiddelutlan@nesodden.kommune.no
Adresse: Kommunesenter syd, Hagelundveien 24, 1459 Nesodden