Demens - hukommelsesteam

Nesodden kommune jobber med å få gitt personer med demens og deres pårørende en helhetlig og god demensomsorg.

Hukommelsesteam i Nesodden kommune

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse, Alzheimer eller annen demenssykdom? Demens er forårsaket av sykdom i hjernen, og er en av de alvorligste sykdommene man kan få. Å bli dement er en utfordring både for de mange tusen som hvert år rammes, og for deres pårørende.

Hukommelsesteamets oppgaver

  • Samtaler og veiledning
  • Hjemmebesøk
  • Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen
  • Arbeide for å differensiere og tilpasse tilbud for personer med demens
  • Arrangere pårørendeskole/-kurs i kommunen, eller sammen med de andre Follo kommunene
  • Ha tett samarbeid med hjemmetjenesten, tildelingsteamet og fastlegene i kommunen
  • Veilede og undervise helsepersonell
  • Vurdering og formidling av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi

Kontaktinformasjon

Hukommelseskoordinator
Stephanie Bahl
Telefon: 41 51 49 92
E-post: stephanie.bahl@nesodden.kommune.no

Ergoterapeut
Telefon: 47 78 72 02
E-post: cathrine.holst@nesodden.kommune.no

Felles e-post: hukommelsesteamet@nesodden.kommune.no