Botilbud for deg med nedsatt funksjonsevne

Kommunen tilbyr tilrettelagte boliger til deg med nedsatt funksjonsevne og varierende bistandsbehov. Tjenester i boligen gis etter en individuell vurdering.

Det legges til rette for at du i størst mulig grad blir selvhjulpen. Ved behov, vil det være et samarbeid med:

  • Støttekontakt
  • Hjemmesykepleie
  • Praktisk bistand
  • Psykisk helsetjeneste
  • Andre aktuelle samarbeidspartnere

Private borettslag

Hjertebakken og Håkontoppen er private borettslag hvor leilighetene eies av hver enkelt beboer. Skoklefallåsen er en kommunal omsorgsbolig hvor leilighetene leies av beboer.

Slik søker du

Du søker plass ved å sende inn en generell søknad om helse– og omsorgstjenester.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester