Kreftomsorg

Kommunens ambulerende, tverrfaglige team tilbyr helhetlig omsorg for deg som har en kreftdiagnose og for dine nærmeste. Tjenesten er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege for å ta kontakt. Tilbudet er både til deg som er kurativ eller er uhelbredelig kreftsyk.

Kontaktinformasjon

Christin Rosef - kreftkoordinator og leder av kreft-/palliativt team
Mobil: 41 63 32 62
E-post: christin.rosef@nesodden.kommune.no

Teresa Wiig - kreftsykepleier
Mobil: 90 85 67 02
E-post: teresa.andrea.meijer@nesodden.kommune.no