Helsestasjon for voksne 65+

Helsestasjonens formål er å arbeide forebyggende for å bevare god helse i voksen alder.

På helsestasjonen samarbeider ulike faggrupper, og du kan få komme i kontakt med både sykepleier, helsefagarbeider, ergoterapeut, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog.

Helsesamtalen er det grunnleggende tilbudet hvor vi kartlegger din helsesituasjon og ser på behov for videre oppfølging eller henvisninger. En slik samtale kan dreie seg om alt fra konkrete helseutfordringer til trening, kosthold, bosituasjon, sosialt nettverk eller ergonomi og hjelpemidler. I tillegg kan du få tatt en funksjonstest, målt blodtrykk, muskel- og fettmasse.

Behandlinger eller oppgaver som skal ivaretas av fastlege eller hjemmesykepleien er ikke en del av tilbudet til helsestasjonen.

Tjenesten er gratis og det er opp til deg hva helsesamtalen skal inneholde.

Vi har lokaler flere steder på Nesodden. Kontakt oss for å avtale tid og sted for samtale.

Kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelig tirsdag og torsdag kl. 12-14 (sommerstengt i perioden 1. juli til 14. august).
Telefon: 90 89 74 67
E-post: seniorkontakt@nesodden.kommune.no