Rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Samordning av Lokale rus-og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) er en samarbeidsmodell for kommunen, politiet og lokale aktører. Samarbeidsmodellen er en del av Sekretariatet for konfliktrådets (Sfk) kunnskapsbaserte kriminalitetsforebyggende arbeid til bruk i norske kommuner. 

Målet for samarbeidet er å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i Nesodden kommune.  Her kan du lese mer om SLT-modellen

Kontakt oss

SLT-koordinator Torill Lundquist
Telefon: 46 90 10 39
E-post: torill.nordlund.lundquist@nesodden.kommune.no

Politikontakt Andreas Bjørnteig
Telefon: 47 69 35 77 eller 48 89 86 31
E-post: andreas.bjornteig@politiet.no