Jordmortjenesten

Alle har rett til gratis oppfølging av jordmor eller lege i svangerskapet. Jordmor fra helsestasjonen kan følge deg opp i svangerskapet og etter fødsel. Oppfølging hos jordmor er gratis.

Svangerskapsomsorg

Første konsultasjon, tidlig samtale, om levevaner når graviteten er bekreftet. Vi setter opp en times konsultasjon. Du velger selv om du vil følges opp av jordmor, fastlege eller gjennom et samarbeid mellom jordmor og fastlege.

Jordmor er på helsestasjonen alle virkedager. Gravide med et normalt svangerskap får tilbud om et basisprogram med åtte konsultasjoner inkludert ultralydundersøkelse. Ekstra konsultasjoner gjøres etter behov.

Samtalekveld for blivende foreldre gjenomføres fire ganger pr. år. Her møter du/dere jordmor. Temaene som tas opp er fødsel, amming og helsestasjonstilbudet for barnet.

Etter fødsel

  • Hjemmebesøk av jordmor 1.-3. dag etter hjemkomst
  • Seks ukers kontroll av mor etter fødsel

Prevensjon

  • Prevensjonsveiledning
  • Resept på prevensjon
  • Innsetting av spiral og p-stav
  • Celleprøve
  • Klamydiatest

Bestilling av time

Kontakt din helsestasjon for å bestille time hos jordmor.

Annen relevant informasjon

Svangerskapsomsorgen
Nytt liv og trygg barseltid for familien – Nasjonal faglig retningslinje

Kontaktinformasjon

Nesoddtangen og Myklerud helsestasjon 

Telefon: 66 96 45 50
E-post: nesoddtangen.helsestasjon@nesodden.kommune.no