Barnevern

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal også bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge.

Er du bekymret for et barn?

Melde fra til barnevernet som privatperson 

Melde fra til barnevernet som offentlig ansatt eller fagperson med meldeplikt

Barnevernvakten i Follo - akutte kriser

Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Alle dager fra kl. 15.00. Hele døgnet i helg og høytid.
Kontaktinformasjon til Barnevernvakten i Follo
Telefon: 91 71 96 15

Du kan også nå Barnevernvakten i Follo gjennom politiet

Telefon: 64 99 30 00 eller 02800

Alarmtelefonen for barn og unge

For barn og unge som utsettes for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Du kan ringe eller chatte med alarmtelefonen hele døgnet. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.
Telefon: 116 111

Alarmtelefonen er også et nettsted med mye nyttig informasjon for deg som er redd og har det vanskelig hjemme.

Kontaktinformasjon

Vakttelefonen for generelle råd og veiledning eller bekymringsmeldinger

Vakttelefon: 47 69 56 93 hverdager kl. 08.00-15.30
E-post: barnevern@nesodden.kommune.no
Adresse: Tangenten, Kongleveien 2, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen

NB! Ikke send sensitiv informasjon og personopplysninger i e-post.