Hjertestarter

  • Det offentlige hjertestarterregisteret finnes på 113.no. Driftes av helsemyndighetene
  • Viser hvor man finner nærmeste hjertestarter. Registeret brukes av 113-sentralene
  • Oversikten er også tilgjengelig for folk flest i nødappen «Hjelp 113» 
  • Det er gratis å registrere hjertestarter på 113.no, både for offentlige og private

Nesodden kommune oppfordrer til at alle frivillige organisasjoner eller velforeninger bruker 113.no til å registrere hjertestartere som de har ansvar for. 

Dette hjertestarterregisteret er nasjonalt og vises hos alle 113 – sentralene. Det er GRATIS og registrere hjertestarteren. 

Finn din nærmeste registrerte eller register hjertestarter på 113.no

Les om bruk av hjertestarter på Helsenorge.no