Søke, endre, bytte eller si opp barnehageplass i oppvekstportalen

  • Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år
  • I oppvekstportalen kan du søke, endre, bytte eller si opp plass
  • Du søker i samme skjema både for kommunale og private barnehager

Informasjon om barnehageopptaket 2024

De som ha fått sitt førstevalg i hovedopptaket har nå fått tilbud om plass. Har du spørsmål om oppstart, må du henvende deg direkte til den barnehagen du har fått plass.  

Tilbudsbrev sendes ut i flere omganger i løpet av mars og april. Alle med lovfestet rett på plass vil få et barnehagetilbud. Så langt det er mulig tildeles barnet ditt plass i en av de barnehagene du har søkt. Er det ikke ledig der, vil du få tilbud i en annen av kommunens barnehager.

Neste tilbudsbrev sendes ut i løpet av uke 13.

Om du ikke får svar i første utsending, betyr det ikke at du ikke har fått 1. valget ditt innvilget. Dersom noen takker nei til tilbud om plass i en barnehage, frigjør dette plass til andre søkere.

Svar på tilbudet om plass må gjøres i oppvekstportalen

Retten til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november i det året du søker om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august, har barnet rett til plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november, har barnet rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. 

For å ha rett til plass, må barnet bo innenfor kommunens grenser når plassen skal tas i bruk. Du må også ha søkt om plass innen fristen for hovedopptak. 

Du kan levere søknad utenom hovedopptak. Barnet har da ikke rett til barnehageplass, men kan bli tildelt plass hvis det blir ledige plasser. 

Søk barnehageplass

I oppvekstportalen søker du om plass i barnehage. Du sender søknad på samme måte enten du søker for første gang, eller har plass fra før og ønsker å bytte barnehage. Du benytter samme skjema for både kommunale og private barnehager.

Send søknad i oppvekstportalen

Når får du svar på søknaden

Vi sender ut svar via SvarUT-Altinn eller til din digitale postkasse. Første runde med svar sendes ut i april. Etter dette sender vi ut svar fortløpende fram til hovedopptaket avsluttes. Hvis du ikke har fått barnehageplass i hovedopptaket, vil du få et brev med avslag på søknaden.  

Du må takke ‘ja’ eller ‘nei’ til plassen innen fristen. Takker du ja til plassen du er tildelt, kan du fortsatt stå på ventelisten til en barnehage du har prioritert høyere.

Får du tilbud om plass i denne barnehagen på et senere tidspunkt, mister du automatisk tilbudet i nåværende barnehage og må bytte til barnehagen du har prioritert høyere.

Du kan når som helst gå inn å slette ønsket om å stå på venteliste til en høyere prioritert barnehage. Det kan for eksempel være aktuelt hvis du er fornøyd med tilvenning i barnehagen og ser at barnet trives godt.

Klage på vedtak og begrunnelse

I hovedopptaket kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass, hvis du har søkt om barnehageplass innen fristen 1. mars. Du kan også klage hvis du ikke har fått ditt første eller andre ønske oppfylt. Fristen for å klage er tre uker etter at du mottok avslaget eller tilbudet om plass.  

Du kan også klage på løpende opptak i løpet av barnehageåret hvis barnet ditt har rett til prioritet ved opptak etter barnehageloven § 18

Skjema for klage på vedtak

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål i forbindelse med barnehageplass, ta kontakt med den aktuelle barnehage eller barnehagefaglig rådgiver i kommunen.

Oversikt og kontaktinformasjon for alle barnehager i kommunen

Barnehagefaglig rådgiver

Telefon: 94 01 48 27 eller 94 00 65 67
E-post: barnehage@nesodden.kommune.no