Priser og betaling for barnehageplass

  • Makspris for en heldagsplass i barnehage er 3 000 kroner pr. måned
  • Betaling for mat kommer i tillegg.
  • Du kan søke om redusert betaling for både kommunal og privat barnehageplass
  • Husk at det koster ekstra hvis du henter barnet ditt etter stengetid

Priser for barnehageplass

Priser for opphold i barnehage
Grunnlag Semester Pris pr. måned
Ordinær sats per måned Vårsemester 3000 kroner
Ordinær sats per måned Høstsemester 2000 kroner
Makspris søken 1 (30%) Vårsemester 2100 kroner
Makspris søken 1 (30%) Høstsemester 1400 kroner
Makspris øvrige søsken (50%) 0 kroner
Kost 400 kroner
Gebyr ved for sen henting er 440 kroner. Deretter 220 kroner for hver påbegynte time.

Faktura og betaling

Du betaler på forskudd for barnehageplassen hver måned, unntatt for juli som er betalingsfri. Hvis du ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, sendes faktura til din digitale postkasse.

Det er kundenummer som er e-faktura id. Kundenummeret står oppe til høyre side av fakturaen.

Redusert betaling for familier med lav inntekt

Er maksprisen høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Informasjon om makspris, søskenmoderasjon samt moderasjonsordninger for familier med lav inntekt. 

Det er kommunen som som har ansvar for å behandle søknad om redusert betaling. Det må søkes for hvert barnehageår.

Søknadsskjema for redusert betaling

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål i forbindelse med betaling, ta kontakt med den aktuelle barnehage eller barnehagefaglig rådgiver i kommunen.

Oversikt og kontaktinformasjon for alle barnehager i kommunen

Barnehagefaglig rådgiver

Telefon: 94 01 48 27 eller 94 00 65 67
E-post: post@nesodden.kommune.no