Åpningstider, ferie og fridager

  • Kommunale barnehager har åpnet fra 07.00-17.00
  • Fra 29. juli 2024 endres åpningstiden i kommunale barnehager. 
    Ny åpningstid blir kl. 07.15-16.45
  • Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer åpningstiden i barnehagen
  • Noen barnehager har sommerstengt enkelte uker

Ferie og fridager kommunale barnehager 

De kommunale barnehagene er alltid stengt lørdag, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften og de tre første dagen i påskeuken.

Barn skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker skal avvikles sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. Alle barnehagene har stengt de tre siste ukene i juli.

De kommunale barnehagene har fem plandager i året. Foreldre får beskjed fra barnehagen om når det er planleggingsdager, eller andre avvik i de vanlige åpningstidene. Ta kontakt med barnehagen dersom du lurer på konkrete datoer.

Ferie og fridager private barnehager

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer åpningstiden. Hvis barnehagen har feriestengt finner du informasjon om dette i vedtektene. Disse finner du på barnehagenes egne sider.

Foreldre får beskjed fra barnehagene om når det er planleggingsdager, eller andre avvik i de vanlige åpningstidene. Ta kontakt med barnehagen dersom du lurer på konkrete datoer.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål i forbindelse med åpningstider, ferie og fridager ta kontakt med den aktuelle barnehage.

Oversikt og kontaktinformasjon til alle barnehagene på Nesodden