Nesodden kommune har overtatt Varden leir

Tirsdag 7. februar møttes representanter fra Forsvarsbygg og Nesodden kommune til formell overtalgelse av området Varden leir.

Dimmiteres etter lang og tro tjeneste

Området har vært i brukt som militærleir siden Forsvaret overtok den etter tyskerne i 1945, og de seneste årene er det Heimevernet og Heimevernet Ungdom som har disponert stedet.  -Varden leir dimmiteres i dag, etter lang og tro tjeneste, sa Trond Nordby fra Forsvarsbygg. -Vi er sikre på at Nesodden kommune vil ta godt vare på eiendommen i fremtiden. 

Er friluftsområde med stort potensiale

-Varden Leir er et uvurderlig friluftsområde i vår kommune og det er en stor glede at vi nå har overtatt eiendommen,  sa ordfører Cathrine Kjenner Forsland etter overtagelsen. -Varden leir er et historisk viktig sted, som har fungert som en arena for lokale arrangementer og samfunnsaktiviteter i mange år. Tomten har stort potensiale for naturopplevelser, og kunst- og kulturopplevelser, og skal bevares og sikres til friluftsliv, fortsatte en fornøyd ordfører.

Vedtatt av formannskapet

Forsvarsbygg og kommunen har vært i dialog om eiendommen siden desember 2022. I oktober 2023 fikk kommunen tilbud om å kjøpe eiendommen for 3,2 mill. kr, og i november 2023 sa et samstemt formannskap ja til at kommunen skulle kjøpe Varden leir.

Populært område

En rekke organisasjoner har kontaktet kommunen med ønsker om hvordan eiendommen skal brukes og forvaltes. Eiendommen på Varden er satt av til friluftsformål, men fremtidig bruk av eiendommen eller byggene er ennå ikke avklart. Kommunen har opprettet en arbeidsgruppe som skal innhente synspunkter fra foreninger og interessenter om videre bruk, og det vil så bli lagt frem en sak til behandling i kommunestyret 2. kvartal i år.