Nå kan du søke om Aktivitetskort for 2024

Aktivitetskort er en støtteordning for familier bosatt på Nesodden som trenger økonomisk bistand for at barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Barn og unge som får innvilget aktivitetskort får støtte til en aktivitet opp til kr. 2000 per år.

Flere barn og unge skal få muligheter

Målet med Aktivitetskortet er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

Hvem kan søke om Aktivitetskort?

Målgruppen for ordningen er barn og unge mellom 5 og 19 år med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi. Det stilles ikke krav til dokumentasjon av dette. Det kan søkes om alle typer organiserte fritidsaktiviteter som foregår regelmessig over en lengre periode. 

Slik søker du

Det er ingen søknadsfrist, men vi anbefaler å sende inn søknad så snart som mulig for at du skal å få mest mulig utbytte av tilbudet. Søknader blir behandlet fortløpende.  Pengene vil ikke bli utbetalt til søkeren, men går direkte til den organisasjonen som arrangerer fritidstilbudet. Det er dem eller de med foreldreansvar for barnet som kan søke.

Du søker ved å sende en epost til anette.isachsen@nesodden.kommune.no med en kort forklaring på hvorfor du trenger aktivitetskort med navn og adresse på barnet og hvilken aktivitet man ønsker.  Det er den eller de med foreldreansvar for barnet som kan søke. 

Ønsker flere aktører

For å kunne tilby et variert og inkluderende aktivitetstilbud til barn og unge er det ønskelig at alle lag, foreninger og organisasjoner på Nesodden som tilbyr aktiviteter for barn og unge er en del av ordningen. Dersom du/din forening ikke er en del av ordningen og ønsker å bli det, ta kontakt med:

Anette Isachsen, Spesialkonsulent Kultur og frivillighet
E-post:  anette.isachsen@nesodden.kommune.no 

Friskus og Fritidskonto

Nesodden kommune har igangsatt arbeidet med å implementere nye moduler i Friskus, og vil i løpet av første kvartal 2024 klargjøre for at ordningen med Aktivitetskort kan erstattes av en mer smidig løsning gjennom Fritidskonto i Friskus.