Kommunale eiendomsavgifter - nå sender vi ut faktura for 1. termin.

I løpet av ett år mottar alle husstander fire terminfakturaer for kommunale avgifter. Det vil si en faktura omtrent hver tredje måned. Nå sender vi ut faktura for 1. termin. I tillegg til faste avgifter inneholder denne fakturaen også en avregning for det vannet du brukte i 2023.

Fakturaen inneholder følgende poster

60650 Abonnementsgebyr Vann/Bolig og 60660 Abonnementsgebyr Avløp/Bolig
Dette er faste avgifter som deles opp i 4 terminbeløp.  

60701 Forbruksgebyr Vann og 60702 Forbruksgebyr Avløp 
I løpet av et år forskuddsbetaler du for det antatte forbruket for din husstand - både for vann og avløp. Beregningen baserer seg på tidligere års forbruk.  Avgiftene fordeles over 4 terminbeløp for å unngå at all betaling for vann/avløp kommer på en termin. 

60100 Helårsrenovasjon NK 
Avgift for renovasjonstjenester som søppeltømming og søppelkasse. Avgiften fordeles på 4 terminbeløp. Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall for din husstand. Renovasjonskostnaden avhenger av størrelse på søppelbeholder, hvor ofte du har søppeltømming og om du har helårsrenovasjon eller hytterenovasjon. 

60204 Tilsynsgebyr Ildsted og 60205 Feiegebyr per pipe 
Brannvesenet er ansvarlig for feiing av pipe samt tilsyn av ildsted. Feiing og tilsyn foregår hvert fjerde år, men prisen for dette er fordelt over fire år. Henvendelser om tilsyn eller feiing rettes til Follo Brannvesen.

Avregning av forbruk skjer i 1. termin 

Første terminfaktura sendes ut i månedsskiftet februar/mars. På denne fakturaen gjøres det en avregning av det faktiske forbruket for året som har gått. Hvis du har brukt mer enn hva du har forskuddsbetalt for, betaler du for dette i 1. termin. Hvis du derimot har brukt mindre enn hva du har betalt for, vil du få tilbake det du har betalt for mye gjennom et fratrekk, som du ser du under postene «Fradrag vann» og «Fradrag avløp».

60310 Faktisk forbrukt/Vann og 60320 Faktisk forbrukt/Avløp 
Det faktiske forbruket ditt i fjor. Forbruket måles ved at kommunen leser av vannmåleren i slutten av desember hvert år. 

60711 Fradrag Vann og 60712 Fradrag Avløp 
Du får et fratrekk hvis du har brukt mindre enn hva du har betalt for i fjor.

Her kan se hvilke faktureringsmåter vi tilbyr og annen informasjon om faktura

Kontaktinformasjon

E-post: kommunale.avgifter@nesodden.kommune.no
Telefon: 40 40 77 14