Jakten på QR-koden i Nesoddmarka

I samarbeid med Forum for natur og friluftsliv har Nesodden kommune gjort to viktige kartlegginger - «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder» og «Kartlegging av naturtyper».  Dette arbeidet har blitt til en dronefilm som viser noen eksempler på verdifulle områder for natur og friluftsliv på Nesodden.

Biologisk mangfold og og naturlige ressurser

Med sine skogkledde åser, idylliske strender og frodige kulturlandskap strekker Nesodden seg, innrammet av Oslofjordens glitrende farvann. Her ligger en skattkiste av biologisk mangfold og naturlige ressurser som fortjener vår oppmerksomhet og beskyttelse – og nå er det laget dronefilm om noen av disse unike områdene. 

Du kan se hele dronefilmen «Nesodden – den grønne halvøya midt i fjorden» her. Filmen varer omtrent 20 minutter. 

Jakten på QR-koden

Informasjonsplakat med QR kode - Klikk for stort bildeSe etter plakatene med QR kode når du er på tur i marka

Nytt i Nesoddmarka er at FNF har satt ut plakater med QR- koder til respektive snutter av filmen, som gjør at du kan ta frem telefonen, scanne QR-koden med kameraet du har på mobilen og få vite litt om naturområdet du er på vei inn i. 

QR-kodene fungerer som portaler til informasjon om hvert enkelt sted, enten det er spesielle naturområder, kulturlandskap, nærskoger, en sjelden planteart eller et utfartsområde ved fjorden. Vi har Nesoddmarka og områder med lek og rekreasjon, og grøntkorridorer som binder disse områdene sammen.  I filmen ser du også kart over verdifulle områder for friluftsliv på Nesodden.

Filmen skal bidra med opplysninger, kunnskap og fokus på natur og friluftsliv, biologien og historien. Vi håper det blir interesse rundt «Jakten på QR-koden», sier Stein Turtumøygard.

Kartlegging i samarbeid med lokale krefter

Kartleggingen som har blitt gjort i forkant har blitt til gjennom åpne møter med lag og foreninger, grunneiere og interessenter. De som kjenner området aller best! Kartleggingen er gjort for å identifisere, utvikle og ivareta arealer som er viktige for friluftsliv og naturmangfold. Det bidrar også til å nå det nasjonale målet om å sikre befolkningen tilgang til viktige friluftsområder og slik at man kan drive med friluftsaktiviteter både i nærområdet sitt og i naturen for øvrig.

Filmen er produsert av Forum for natur og friluftsliv Nesodden (FNF), ledet av Stein Turtumøygard, som også er aktiv i Nesoddmarkas venner og Nesodden historielag. Samarbeidet mellom FNF, Nesodden kommune og spesielt naturforvalter, naturfotograf og biolog Bård Bredesen, har gjort at filmen om disse verdifulle områdene har blitt en realitet.