I påsken kan du bli med på «Jakten på QR-koden» i Nesoddmarka.

I samarbeid med Forum for natur og friluftsliv har Nesodden kommune gjort to viktige kartlegginger. Den ene er «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder», den andre er «Kartlegging av naturtyper».

Dette arbeidet har blitt til en dronefilm som viser noen eksempler på verdifulle områder for natur og friluftsliv på Nesodden. Kartleggingen som har blitt gjort i forkant har blitt til gjennom åpne møter med lag og foreninger, grunneiere og interessenter. De som kjenner området aller best!

Filmen er produsert av Forum for natur og friluftsliv, ledet av Stein Turtumøygard, som også er aktiv i Nesoddmarkas venner og Nesodden historielag. Samarbeidet mellom Forum for natur og friluft, Nesodden kommune og spesielt naturforvalter, naturfotograf og biolog Bård Bredesen, har gjort at filmen om disse verdifulle områdene har blitt en realitet.

Nytt i Nesoddmarka er at Forum for natur og friluftsliv har satt ut plakater med QR- koder til respektive snutter av filmen, som gjør at du kan ta frem telefonen, scanne QR-koden med kameraet du har på mobilen og få vite litt om naturområdet du er på vei inn i.

QR-koder fungerer som portaler til detaljert informasjon om hvert enkelt sted, enten det er spesielle naturområder, kulturlandskap, nærskoger, en sjelden planteart eller et utfartsområde ved fjorden. Vi har Nesoddmarka og områder med lek og rekreasjon, og grøntkorridorer som binder disse områdene sammen.

Se etter disse plakatene når du er på påsketur i marka!

Jakten på QR-koden

Bli med på konkurransen «Jakten på QR-koden». Lag deg en rebus, planlegg en tur med familien og finn QR-kodene. På de ulike stedene får du se videsnutt om området du står i – ta bilde av deg/dere med plakaten fra området og send inn bilde på epost: arrangementer@nesodden.kommune.no 
Ved å sende inn bilde samtykker du til at Nesodden kommune bruker bildet til en utstilling i Tangenten.

Flotte premier

Nesodden kommune vil lage en utstilling i Tangenten med innsendte bilder og vil trekke 3 heldige vinnere som vil få fine premier.

 

Nesodden kommune håper at filmsnuttene ute på de 14 ulike lokasjonene bidrar med opplysninger, kunnskap og fokus på natur og friluftsliv, biologien og historien på Nesodden. Nesodden kommune og Forum for natur og friluftsliv håper på interesse rundt «Jakten på QR-koden» og håper på mange fine påskebilder fra stedene. 

QR -koordinater

Lokalitet        x     y
Flaskebekktjernet

592702

6635682

Skoklefallstien Nord

593222

6636228

Skoklefallstien Syd

593231

6635705

Ursvikbukta

594283

6635884

Bergerskogen

594155

6634311

Skoklefalleika

593840

6635119

Tomåsan nord

592130

6633581

Tomåsan sør

591665

6632559

Nyborgdammene

590957

6629799

Røerskogen

594383

6632479

Fundingrudveien vest

592479

6626534

Fundingrudveien øst

593922

6627227

Granerud

592769

6627584

Fagerstrand

589376

6622879