Ekstraordinær båndtvang i Nesodden kommune er opphevet

Den ekstraordinære båndtvangen, som ble innført 3. januar for å beskytte hjortevilt grunnet snøforholdene er nå opphevet. Snøforholdene har endret seg slik at det ikke lenger er nødvendig med ekstraordinær båndtvang.

Løse hunder skal være under tilsyn

Vi minner hundeeiere om at aktsomhetsplikten gjelder hele året. Aktsomhetspliten sier at: “Hundeholderen skal opptre hensynsfullt. Utenom båndtvangstider kan hunder bare være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader på eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom. Det skal vises særlig hensyn overfor barn og hunder som utfører en tjeneste.” Aktsomhetsplikten fremgår av hundeloven § 4 første ledd.

Plakat for god dyrevelferd for alle - Klikk for stort bilde