Fredagshilsen fra ordfører 26. januar

Januar er snart overstått, en kald og snørik vintermåned som har brakt glede for ski- og vinterlekentusiaster, men snømengden og kulden har også medført noen utfordringer med både fremkommelighet og tjenesteleveranser. Takk for innsatsen til våre ansatte og brøytemannskap som har gjort en kjempejobb med å opprettholde kommunale tjenester. 

Kulde og skøyteis

Kulda har lagt godt grunnlag for skøyteis, men dessverre har kulda også ført til at maskinparken til kommunen har hatt utfordringer og behov for reparasjon. Det er produsert skøyteis flere steder. På Myklerud var kommunen i gang med islegging før jul, men dessverre ble vanntrykket for dårlig og utstyret satt ut av drift, så isleggingen måtte utsettes. Nå fungerer utstyret igjen, og skøyteis på Myklerud vil bli en prioritert oppgave så fort kulden kommer tilbake.

Park og idrett samarbeider med brannvesenet om islegging, og de strekker seg lang for å legge til rette for vinteraktiviteter. Arbeidet med skiløyper og islegging må gjøres innenfor rammene av arbeidsmiljøloven og tilgjengelige ressurser. Det er en politisk prioritering og ansvar hvor stor ramme vi har satt av til oppkjøring av løyper, måking og islegging av skøytebaner.

Brattbakken 40 år

I 40 år har Brattbakkene vært et sted for vinteraktivitet og lek og symbol på samhold og frivillighet. Dette må feires og på lørdag inviterer Brattbakkens venner og Nesodden kommune til jubileumsfeiring - velkommen!

Follo Brannvesen

Som kjent har det vært en krevende situasjon med kostnadsøkning for Follo brannvesen. Vi hadde nylig et ekstraordinært representantskapsmøte med brannsjef og møtet var preget av en god og konstruktiv dialog om veien videre.

Representantskapet valgte også et nytt styre, og ett av de nye styremedlemmene er Nesoddens tidligere ordfører, Truls Wickholm. Primært ønsker alle eierkommunene å drifte Follo Brannvesen videre sammen. Det er viktig å presisere at vi har en meget dedikert og trygg brann- og redningstjeneste.

Møte i politirådet

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Nylig avholdt vi politiråd og status og ressurssituasjon var et tema. På grunn av bemanningssituasjonen til politiet, hvor forebyggerne må prioritere ettforskning, må kommunen styrke sin forebyggende innsats.

Når det gjelder ungdomskultur og rus får kommunen mer ansvar og vår forebyggende innsats bli enda viktigere. Vi vet hva som er risikofaktorer, og det aller viktigste er tidlig innsats, forebyggende tiltak og et inkluderende oppvekstmiljø. Skole, trygge voksenpersoner og foreldresamarbeid er viktig. Et av temaene på møtet var samarbeid mellom kommune, spesialisthelsetjenesten og politi, ved tvangsinnleggelser og alvorlig psykisk syke pasienter. Hva er kommunens ansvar, kriminalomsorgens ansvar og spesialisthelsetjenestens ansvar. Nesodden har utviklet en samarbeidsmodell, og kommunen opplever å få god støtte og har tett kontakt med politiet. Politiet berømmer Nesoddens modell og samarbeid.

Vi snakket også om årets russefeiring og hvordan vi kan legge til rette for en mer inkluderende og trygg russefeiring her på Nesodden. Og alternativer til russebusser. Sammen ønsker vi å finne gode løsninger, slik også kunnskapsministeren og regjeringen oppfordrer så tydelig til. Og at politiet gjør forebyggende tiltak med tanke på støy, særlig for beboere langs Bunnefjorden.  Vi har også startet dialogen mellom kommunen og politiet, og vi har en plan om at nytt tjenestested på Nesodden er i drift 1. oktober og bemannet med minimum 5 årsverk.

Kyststi og tilgjengelighet

Nylig arrangerte Folloregionen en workshop om kyststien. Målet med workshopen var å initiere en dialog med frivillige, kommunen og næringslivet for å skape en helhetlig opplevelse av kyststien. Diskusjonen inkluderte ideer som et sykkel- og kajaktilbud, hvor for eksempel Ruter transporterer kajakker tilbake med båten. Hesteløkka vil snart bli overtatt, og forventninger til samarbeid og idédugnad for å bruke eiendommen som offentlig strand, friluftsliv og kanskje kunst- og visningsarena blir spennende. Første februar overtas også Varden leir. Vi har spennende tider foran oss her på Nesodden, med muligheter for verdifulle opplevelser og styrking av fellesskapet vårt.

Flerbrukshall

Planleggingen av en flerbrukshall på Tangen er i full gang. En flerbrukshall vil ha omtrent samme størrelse som Bjørnemyrhallen, med plass for mindre innendørsidretter som kampsport. Hallen vil gi oss større kapasitet for tilpasninger. I forbindelse med flerbukshallen håper jeg vi også får bygget en «kloss» som kan inneholde en klatrevegg. Vi bygger nå for å skape bedre og mer rom for aktivitet, det blir veldig bra for nesoddsamfunnet. Målet er å skape en aktivitetssone for barn og unge midt i hjertet av Tangen sentrum.

Elevundersøkelsen

Denne uken ble elevundersøkelsen offentliggjort. Antallet som oppgir at de blir mobbet er høyere i år enn i fjor. Flertallet av elevene melder om at de trives på skolen – det er bra, da vi vet at trivsel er en forutsetning for læring og inkludering.  Flere skoler har registrert en økning i antall barn som opplever mobbing. Dette er en utvikling vi tar på alvor og oppfølging av tiltak er iverksatt. Vi har alle et ansvar for å sikre trivsel og inkludering for barna våre og hverandre.  Og gjerne følge rådet fra en klok sosiallærer på Nesodden, som oppfordrer til å snu spørsmålet ved middagsbordet fra «Hvordan har du hatt det i dag» til «Hva har du gjort for at andre skal ha det bra i dag?»

Med dette ønsker jeg alle en god helg!

Hilsen Cathrine

Artikkelliste