Lykken er en egen ernæringsfysiolog

Navn: Ingrid Valheim Hagen  
Stilling: Klinisk ernæringsfysiolog

Ingrid har en 5-årig utdanning innen Klinisk ernæringsfysiologi som gir autorisasjon som helsepersonell. Utdanningen omhandler sammenhengen mellom kosthold og helse, og tar for seg sykdomslære, hvor ernæring inngår i behandlingen av en rekke ulike sykdommer.  

En av få i landet

Nesoddtunet Helse- og omsorgssenter er én av få kommuner i landet som har egen klinisk ernæringsfysiolog. Med eget lokalt kjøkken og to leger på huset, er det gode muligheter for tverrfaglig samhandling i pasient- og beboerbehandlingen. 

— Hvorfor søkte du denne jobben?

— Jeg jobbet på sykehjem ved siden av studiene, og deretter på sykehus etter endt utdanning. Gjennom arbeidserfaringen min så jeg at det var et kompetansebehov når det gjelder ernæring i kommunal sektor. Økt fokus på at pasienter kommer raskere ut av sykehusene, gir også et større krav til kommunehelsetjenesten. Da jeg flyttet tilbake til Nesodden med familie åpnet det seg en mulighet til å jobbe med ernæring, som klinisk ernæringsfysiolog, ved Nesoddtunet.

— Vi jobber mye med forebygging og behandling av underernæring. På våren hadde vi dagskurs om ernæring med helsefagarbeidere – det var gøy. Der hadde vi fokus bl.a. på hvordan fange opp pasienter som er i risiko for underernæring eller underernærte tidlig, og iverksette tilpassede tiltak, slik at feil- og underernæring i størst mulig grad unngås.  

— Hva er bra med å jobbe i Nesodden kommune og på din lokale arbeidsplass? 

— Her får jeg både jobbe systematisk med ernæring gjennom fagutvikling og tverrfaglig arbeid, samtidig som jeg får jobbe med pasienter. Selv om jeg er den eneste med denne stillingen her, har jeg tett samarbeid med faglederne. Jeg føler jeg alltid har noen å sparre med. I tillegg er jeg med i et fagnettverk med andre kliniske ernæringsfysiologer som jobber i kommuner. 

— Utviklingsmuligheter og tverrfaglig arbeid?

— Jeg har blant annet undervisning for andre ansatte, som for eksempel helsefagarbeiderne. Det er de som jobber tettest med pasientene og beboerne i spisesituasjonen, og er en veldig viktig ressurs på dette området. De kjenner gjerne pasientene og beboerne best, både når det gjelder preferanser og kapasitetsmuligheter.

— Kjøkkenet er også en viktig samarbeidspartner for meg. Nesoddtunet har eget kjøkken og det er det ikke alle sykehjem som har lenger. Det gjør at vi kan være mer fleksible på individuelle tilpasninger, her hender det til og med at kokken er med inn og snakker med pasienten om hva de har lyst på å spise.

— Hva betyr «sammen skaper vi det gode livet» for deg i jobben din? 

— For meg handler det om å ha fokus på å levere best mulig tjenester, og å ha gode kollegaer – noe å strekke seg etter. Alle er viktige – pasienter, pårørende, ansatte. Vi må gjøre hverandre gode.