Fulgte kjærligheten - fant drømmeyrket!

Navn: Trine Martens Meyer Kaspersen 
Stilling: Fagleder, Skoklefallåsen omsorgsboliger

Trine er utdannet vernepleier og har jobbet ved omsorgsboligene på Skoklefallåsen i seks år, de siste tre årene som Fagleder.  

— Hvorfor søkte du denne jobben?  

Trine forteller at hun var rådvill i valg av yrkesretning etter videregående skole. Ved en tilfeldighet møtte hun sin fremtidige samboer som var på vei til Gjøvik for å studere der. Trine valgte å følge kjærligheten og gikk inn på restplass.no for å søke en studieplass samme sted. Hun startet på Markedsføring og ledelse, men under fadderuken så hun vernepleierstudenter og en banner for vernepleier – og oppdaget at det var yrkesretningen hun ville følge. Året etter kom hun inn og startet vernepleierutdanning på Lillehammer. Trine er opprinnelig fra Nesodden og da hun valgte å flytte hjemover igjen, søkte hun seg etter hvert til omsorgsboligene. 

— Jeg tenkte at jeg skulle jobbe her ett par år, og deretter finne noe mer spennende. Jeg tenkte faktisk at det kanskje ville bli litt kjedelig, innrømmer Trine.

Seks år senere forteller hun engasjert om en arbeidsplass der hun trives veldig godt, og hun er glad hun oppdaget vernepleieryrket. Som vernepleier forteller Trine om en hverdag der hennes jobb i hovedsak handler om å ivareta mennesker med funksjonsnedsettelser. Når man jobber i bolig er man med på å hjelpe tjenestemottakerne gjennom en ujevn hverdag, og kjemper små og store kamper for og med dem. Vernepleieryrket gir i tillegg til arbeid i boliger, mange muligheter; skoler, barnehager, rus & psykiatri, fengsel er andre eksempler der vernepleieren er en viktig støttespiller. 

— Vi vernepleiere behøves mer enn noensinne, og vi står rak i ryggen for å vise verden det. Vi ser ikke bare sykdommen eller funksjonsnedsettelsen. Det definerer ikke personen. Andre ser kanskje en autist, vi ser et menneske med autisme. Andre ser kanskje ett problem, vi ser muligheter for tilrettelegging. Som vernepleier er jeg opptatt av å se hele mennesket, sier Trine.

Trine opplever jobben som vernepleier som svært givende, og i tillegg kan møtene med tjenestemottakerne bidra til å gi et perspektiv på hvordan man selv kan takle motstand og utfordringer i eget liv.

— Hva er bra med å jobbe i Nesodden kommune og på din lokale arbeidsplass?

— En av de tingene jeg synes er spesielt bra her, er at jeg har mulighet til å påvirke hvordan vi har det på jobben. Jeg opplever at jeg har innflytelse og at det er rom for å komme med innspill og ideer. Også har jeg en veldig fleksibel hverdag, ingen dag er lik og det er rom for å være kreativ og bruke sine styrker, og kanskje til og med sine hobbyer, i jobben. Selv har jeg en hund som jeg tar med noen ganger, og det er veldig populært blant tjenestemottakerne.

— Ansatte som for eksempel er flinke innen musikk er velkomne til å ta med gitaren på jobb og bruke det i hverdagene sammen med tjenestemottakerne. I jobben min kan jeg gjøre alt fra å dra på svømming, gå på konsert, kino, restaurantbesøk, skogsturer, shopping, matlaging, lesing, håndarbeid og mye mer. Dette er aktiviteter vi kan gjøre for å gi tjenestemottakerne livskvalitet. Jeg har til og med vært på Sting-konsert, på Spaniatur og på camping på jobb!

— Det å for eksempel se gleden og mestringsfølelsen over å endelig kunne bade i havet igjen etter mange år, er veldig givende. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø der vi blir godt kjent som kollegaer, men også med tjenestemottakerne og deres venner og familie. Det hender at vi bytter på aktiviteter også, hvis det for eksempel er en dag jeg kjenner at en skogstur passer bedre fremfor en mer krevende aktivitet. Vi trenger ikke si til hverandre at vi har en «dårlig dag» eller forklare, men vi bruker en trafikklysmodell. Så hvis jeg for eksempel ønsker meg en dag med roligere aktivitetsnivå, kan jeg si til kollegaen min at «jeg er litt gul i dag» og så kan vi bytte på. Også har vi mye humor her!

Som Fagleder jobber Trine 50% på kontoret og 50% i miljøet. En kombinasjon som ifølge henne selv er en «perfekt balanse». Kombinasjonen med administrativt og operativt arbeid gjør det mulig å både være med på å sette i gang ett nytt tiltak, og å prøve ut og se effekten av tiltaket i praksis. Trine jobber i en tilrettelagt turnus med dagtid og hver 3. helg. Hun forteller at det er veldig fint å jobbe litt i helgene også, for da er det gjerne litt andre ting som skjer, for eksempel andre aktiviteter eller at tjenestemottakerne får besøk.

— Utviklingsmuligheter og tverrfaglig arbeid ?

— Man er aldri utlært i denne jobben og jeg lærer noe nytt hver eneste dag. En vernepleier skal kunne teori fra ett veldig bredt spekter, og det er viktig å holde seg oppdatert og tilegne seg ny fagkunnskap. Blant annet lovgivning er et område vi ofte møter som vernepleier og som det er viktig å ha en grunnleggende kunnskap om. Hos oss har vi ukentlige uformelle møter der det er rom for diskusjoner, refleksjoner og nye løsninger. Vi kurses også jevnlig og faglederne holder egne kurs for ansatte. Tilgangen på digitale webinarer har gjort det enda mer tilgjengelig å holde seg faglig oppdatert.

— I Nesodden kommune har jeg mange dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse. Jeg opplever at kommunen mer og mer evner å benytte kompetansen på tvers av virksomhetene, og det er kjempegøy! Innad i miljøtjenesten samarbeider vi også godt på tvers av boligene. Vi har felles fagdager og bruker hverandres kompetanse og ressurser i det daglige.

— I tillegg er det flere spennende prosjekter på gang, jeg er selv med i kommunens velferdsteknologiprosjekt. Det er både faglig spennende, men også en fin måte å skape nettverk på tvers av virksomhetene. Det er mye lettere å ta en telefon når man har ett ansikt å relatere til.

— Hva betyr «sammen skaper vi det gode livet» for deg i jobben din? 

— For meg handler det om at jeg som vernepleier hele tiden jobber med livskvaliteten til tjenestemottakerne. I Miljøtjenesten jobber vi med likeverd blant annet i form av å gi gode opplevelser hver dag. Det å bidra til at tjenestemottakerne får bestemme over sitt eget liv og gi de en mulighet til å delta i samfunnet. Jeg tror ett allsidig samfunn gagner alle. 

— Jeg er veldig stolt av å være vernepleier, avslutter Trine.