Fra sykepleier til fagleder

Navn: Kari-Anne Høybråten Småland
Stilling: Fagleder, sykehjem

Kari-Anne er utdannet sykepleier og jobbet ved sykehus i Bergen før hun begynte ved Nesoddtunet i 2013. Her har hun jobbet ved tre ulike avdelinger og hatt ulike oppgaver og roller. 

– Hvorfor søkte du denne jobben? 

— Da vi flyttet tilbake til Nesodden planla jeg en kort periode på sykehjemmet, men 8 år senere er jeg her fortsatt, og nå som fagleder på sykehjemmet. Jeg opplever at sykehjem gjerne har ett litt dårlig rykte og oppfattes som litt “kjedelig”, og jeg må jo innrømme at jeg tenkte kanskje litt sånn før jeg også. Det var en overgang å komme fra et sykehus der man jobber sammen med flere andre sykepleiere, til ett sted der du er den eneste eller en av få sykepleiere på avdelingen/sykehjemmet. Men det gjør også at man fort får ansvar og må ta selvstendige avgjørelser.

– Jeg kjenner på at jeg her kan være med på beslutningene som påvirker det som gjøres ut mot pasientene. Jeg ble litt overrasket selv etter at jeg startet her, men trives veldig godt med rollen man kan ha som sykepleier ved ett sykehjem. Selv om det er færre andre sykepleiere her, føler jeg likevel at jeg har et kollegialt forum. Det er andre sykepleiere på andre avdelinger og vi har også to leger tilknyttet sykehjemmet. I tillegg har vi gode og klare rutiner på fremgangsmåter i ulike situasjoner, forteller Kari-Anne.

– Hva er bra med å jobbe i Nesodden kommune og på din lokale arbeidsplass? 

— Jeg er veldig opptatt av pasientsikkerhet. Her får jeg være med på å påvirke den tjenesten pasientene og beboerne får. Når man jobber lokalt er man med å påvirke de rundt seg - det kan være naboen som blir neste pasient. I tillegg får jeg bidra til at ansatte får utvikle seg.

– Rent praktisk har jeg hatt god erfaring med turnustilpasninger i forhold til familieliv. Jeg jobber ikke turnus i dagens rolle, men har gjort det i flere år tidligere. Og jeg kan faktisk innimellom savne litt de fridagene midt i uken man kanskje har ved turnus, der hele huset hjemme er stille.

– Utviklingsmuligheter og tverrfaglig arbeid?

— Jeg føler at det er noe å lære hver dag. Her får vi alle typer pasienter, mens ved en spesialavdeling ved ett sykehus for eksempel er det gjerne en type pasientgruppe man forholder seg til. Her får jeg virkelig brukt hele spekteret av utdanningen min. Det er blant annet litt ulik kompetanse og kunnskap som kreves ved korttid- og langtidsavdelingene.

– Vi har faste tverrfaglige samarbeidsmøter og særlig på dagtid på ukedagene er det et stort fagmiljø og mye kompetansedeling.

– Hva betyr «sammen skaper vi det gode livet» for deg i jobben din? 

— For meg i min jobb handler det om å bidra til at pasientene får ett fullverdig liv på et sykehjem, om å gi de beste tjenestene til de som er sårbare. Jeg tenker at jeg vil skape en god tjeneste som jeg selv ville sendt foreldrene mine til. Og så er det viktig at for å få til dette må vi gjøre det sammen.