Politi

Ved akutt behov for hjelp, ring politiets nødnummer 112 eller 02800.

Follo politistasjon

Follo politistasjon er en del av Øst politidistrikt og betjener kommunene Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Enebakk, Frogn og Ås. For mer informasjon, besøk politiet sine nettsider

Politikontakt Nesodden

Politikontakt for Nesodden kommune er Andreas Bjørnteig. Politikontakten skal bidra til et godt samarbeid mellom politi og kommune for felles kriminalitetsforebygging. Politikontakten deltar i arbeidet med Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT).  Les mer om kriminalitetsforebygging/SLT her. 

Kontaktinformasjon

Follo politistasjon

Telefon: 64 99 30 00
E-post: post.ost@politiet.no

Vennligst oppgi fullt navn og adresse, og evt. saksnummer, når du sender e-post.
Besøksadresse: Vestveien 16, 1400 Ski
Postadresse: Øst politidistrikt, postboks 3390, 1402 Ski

Politikontakt Nesodden

Ta kontakt med Andreas Bjørnteig for å avtale et møte. Du kan også ringe for å få råd og veiledning uten fysisk oppmøte. 

Telefon: 47 69 35 77 eller 48 89 86 31
E-post: andreas.bjornteig@politiet.no

Kontakt SLT-koordinator

Telefon: 46 901 039
E-post: torill.nordlund.lundquist@nesodden.kommune.no