Sunnhagen barnehage

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage
  • 48 plasser fordelt på tre avdelinger for barn 1-6 år
  • Åpningstid 07.00-17.00

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 96 62 05
E-post: sunnhagen.barnehage@nesodden.kommune.no
Besøksadresse: Håkonskastet 29, 1453 Bjørnemyr

Styrer: Jenny Elverum Grini
E-post: jenny.elverum.grini@nesodden.kommune.no