Lihkku beiviin - gratulerer med dagen!

I dag, 6. februar markerer vi samefolkets dag, og feirer fellesskap og samisk kultur og historie. Fest og aktiviteter for barn og unge er en sentral del av feiringen, og mange skoler og barnehager gjennomfører samiske tema og prosjekter i dagene før nasjonaldagen.

Det samiske flagget er heist

Ordfører Cathrine Kjenner Forsland og kommunalsjef Anne Dybevold heiste tradisjonen tro flagget utenfor Tangenten 6. februar.  -Samene er vår urbefolkning, og en viktig del av norsk kultur. Det gleder meg å se at skoler og barnehager på Nesodden aktivt jobber med å lære om samisk historie og kultur. Kunnskapen om Norges urbefolkning, er viktig for å bygge respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. Og for å ta vare på vår felles historie og kulturarv. 

Nasjonaldagen til samefolket er deres dag, og jeg ønsker å sende en varm hilsen til alle dere som er bærere av samisk språk og kultur, sier ordfører Cathrine Kjenner Forsland.

Bakgrunn for dagen

Bakgrunnen for datoen 6. februar er at det første samiske landsmøtet ble avholdt den 6. februar i 1917, i Metodistkirken i Trondheim. Dette var første gang i historien nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner.

Samenes nasjonaldag gir Nesodden og andre lokalsamfunn en anledning til å vise solidaritet med samiske brødre og søstre, samtidig som det fremhever viktigheten av å respektere og styrke urfolks kulturer. 

Markering på Nesodden 3. februar

Lørdag 3. februar ble samenes nasjonaldag markert på forskudd, med premiere på familieforestillingen Elsa på Nesodden bibliotek. Gjennom lokale markeringer ønsker vi å bidra til å spre kunnskap om samisk historie, språk og tradisjoner, og fremme forståelsen for mangfoldet som beriker samfunnet vårt.

Mari Helander og Anne-Lise Johnsen Swart fortalte barna om heltinnen Elsa Laula Renberg og om det samiske flagget. Barna var med på joik og den samiske nasjonalsangen, og fikk prøve å kaste med lasso. Det var tydelig at barna har lært masse om den samiske kulturen, for her var det masse engasjement og kunnskap!  

Vi ønsker våre innbyggere en flott feiring - lihkku beivviin!

To kvinner som holder det samiske flagget - Klikk for stort bildeOrdfører Cathrine Kjenner Forsland og kommunalsjef Anne Dybevold heiser det samiske flagget utenfor Tangenten. Nesodden kommune