Veilys

Nesodden kommune drifter veilys langs langs kommunale og fylkeskommunale veier med unntak av fv. 156, fv. 157, fv. 1408 og søndre del av fv. 1410. I tillegg drifter kommunen veilys langs de fleste private veier, dette gjelder veilysanleggene som ble overført til kommunen i forbindelse med salg av det gamle E-verket

Veilys langs fylkesveiene 156, 157, 1408 og søndre del av fv. 1410 driftes av Viken fylkeskommune og feil på veilys her må sendes til post@viken.no.

 

Feil meldes enklest og raskest inn via feilmeldingstjenesten     Meld om feil 

 

Henvendelser om veilys kan sendes til veilys@nesodden.kommune.no.

 

Hvilke feil som allerede er rapportert inn kan du se i kartet under, større kart finnes på denne siden.

 

Alt veilys som kommunen drifter skal skiftes ut i løpet av de neste årene, les mer på denne siden.

 

Teknisk veilysnorm finner du her (DOCX, 102 kB).