Oversikt over firmaer som utfører brøytetjenester

  • Bjørn Killingmo, Svestad gård, 1458 Fjellstrand, tlf. 915 979 98
  • Carl A Heltzen, Hasle gård, 1450 Nesoddtangen, tlf. 66 91 72 47
  • Dag Wetlesen, Gjøfjell gård, 1454 Fagerstrand, tlf. 66 91 95 27
  • Hagespesialisten, Morgensolbakken 13, 1958 Fjellstrand, tlf.:909 19 370
  • H, Fjelstad AS, Postboks 537, 1401 Ski
  • Håkon Fundingrud, Garderveien 171, 1455 Nordre Frogn, tlf. 64 93 92 24
  • Karlsson bygg, Ringveien 50, 1450 Nesoddtangen, tlf. 90918332
  • Nesodden Torghandel AS, Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand, tlf. 66 91 80 48
  • Simen Solberg, Berger gård, 1450 Nesoddtangen
  • Trond Gulbrandsen, Søndre Krange, 1450 Nesoddtangen, tlf. 917 36 944

Listen er ikke uttømmende.
Veilagene har selv ansvar for brøyting av sine veier.

Nesodden kommune har ikke ansvar for firmaene i denne oversikten og deres virksomhet. Hvis du mener oversikten bør endres, meld vennligst fra til kommunen.